สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

Previous
Next

สำหรับประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง/รับสมัครงาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

งานข้อสั่งการ / หนังสือราชการ / ดาวน์โหลด

บริการ E-Service

HDC / จองห้องประชุม หนังสือเวียน / ดูเงินเดือน

ระบบสารสนเทศ

ข้อมูลทั่วไป / แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุข

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  • 044-811691-5
  • 044-822195
  • 280 หมู่15 ถนนชัยภูมิ-แก้งคร้อ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

มีน้ำใจ รับผิดชอบ เสียสละ

Visits: 111880